PSYCHOLOG

GRUDZIĄDZ

” …naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich. ”

  • zaburzenia lękowe (zaburzenie lękowe uogólnione, napady paniki, fobie)
  • zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi,
  • zaburzeniami nastroju (zaburzenia depresyjne, dwubiegunowe i pokrewne),
  • zaburzeniami związanymi z traumą i stresem (PTSD),
  • zaburzeniami snu i czuwania.

W leczeniu dzieci i młodzieży:

  • terapia zaburzeń eksternalizacyjnych (ADHD),
  • zaburzeń lękowych,
  • zaburzeń zachowania
  • praca z osobami z niską samooceną.

Ponieważ okres okołoporodowy jest etapem, w którym wzrasta ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych jak najbardziej przyjmujemy kobiety w ciąży przeżywające różnego rodzaju trudności. Konsultujemy również pacjentów doświadczających trudności w relacjach interpersonalnych, pacjentów z zaburzeniami odżywiania (przezwyciężanie problemów z wagą), zaburzeniami osobowości (np. borderline, samouszkodzenia), zaburzeniami psychotycznymi oraz problemami z używaniem substancji psychoaktywnych czy uzależnieniami, jednak decyzja o podjęciu/kontynuowaniu psychoterapii zależy od indywidualnego przypadku.
– zaburzenia emocjonalne i osobowości młodzieży (np. fobia szkolna, stany lękowe, moczenie nocne, zaburzenia psychosomatyczne),
– terapia indywidualna, krótkoterminowa nastawiona na rozwiązywanie problemu,
– psychoterapia,
– osobiste kryzysy życiowe,
– problemy wychowawcze,
– trudności w nauce, dysleksja, dysortografia, opóźnienia funkcji percepcyjno-motorycznych utrudniających naukę,
– terapia logopedyczna, doskonalenie sprawności językowej.

centrum łukawski grudziądz

Daria Kamińska

Psycholog

Rejestracja telefoniczna:
+48 725 793 725

Centrum Medyczne Grudziądz

Karol Barra

Psycholog

Rejestracja telefoniczna:
+48 725 793 725

Psycholog Daria Kamińska – Cennik

centrum łukawski grudziądz

Daria Kamińska

Psycholog

Rejestracja telefoniczna:
+48 725 793 725

Konsultacja psychologiczna
150 zł

Psycholog Karol Barra – Cennik

Centrum Medyczne Grudziądz

Karol Barra

Psycholog

Rejestracja telefoniczna:
+48 725 793 725

Konsultacja psychologiczna
150 zł